Организация на движението за провеждане на футболна среща на 12.09.2022 г. на Национален стадион „Васил Левски”


От 16.00 до 22.30 часа на 12.09.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, на югозападната страна на моста пред Национален стадион „Васил Левски” – 15 (петнадесет) броя паркоместа.