Организация на движението за провеждане на футболна среща на 04.11.2022 г. на Националния стадион „Васил Левски”

От 13:00 до 20:00 часа на  04.11.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на югозападната страна на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 15 (петнадесет) броя паркоместа.