Организация на движението за провеждане на футболна среща на 02.05.2022 г. на Националния стадион „Васил Левски”


От 18.30 до 22.00 часа на 02.05.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в събитието, на североизточната страна на моста пред Националния стадион „Васил Левски”.