Организация на движението за провеждане на Ден на безопасността на движение по пътищата на 29.06.2022 г.

От 20:00 часа на 28.06.2022 г. до приключване на мероприятието на  29.06.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на превозните средства на участниците на северозападната дъга на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „11-ти август“ и ул. „Оборище“, зад църквата „Св. София“.

От 08:00 до 12:00 часа на 29.06.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Оборище“ между ул. „Г. С. Раковски“ и пл. „Св. Александър Невски“.

От 10:00 до 11:00 часа на 29.06.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Оборище“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. "11-ти август“.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението за горепосоченото време и места.