Организация на движението за провеждане на церемония на Национална гвардейска част относно тържествена смяна на почетния гвардейски караул на 24.05.2022 г.

 

От 11:30 до 12:30 часа на 24.05.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Съборна”. Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана и постове за контрол и регулиране на движението за горепосоченото време и места.