Организация на движението за провеждане на 3Д мапинг в градината пред Народния театър „Иван Вазов“ на 14.06.2022 г.


От 08:00 часа на 12.06.2022 г. до 08:00 часа на 15.06.2022 г. се разрешава престоят и паркирането на пътни превозни средства, обслужващи мероприятието на ул. „Иван Вазов“ между ул. „Кузман Шапкарев“ и ул. „Георги Бенковски“ до служебния вход на Народния театър „Иван Вазов“, без да се пречи на автомобилното движение.