Назад

Организация на движението за представяне на киноспектакъл в НДК

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автобусите и автомобилите, превозващи участниците в мероприятието, както следва:

- От 15.30 часа до приключване на мероприятието на 22.10.2018 г. на бул. „Витоша” между бул. „Патриарх Евтимий” и бул. „Пенчо Славейков”, от страната на НДК.

- От 17.30 до 20.30 часа на 22.10.2018 г. на паркинга при вход А3 на Националния дворец на културата.

- От 17.30 до 20.30 часа на 22.10.2018 г. се разрешава паркирането на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, на ул. „Проф. Фритьоф Нансен” между бул. „Васил Левски” и бул. „Патриарх Евтимий”, от страната на НДК.