Организация на движението за подмяна на сградно водопроводно отклонение на ул. „Ген. Никола Жеков“

От 00:00 часа до 24:00 часа на 27.03.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Ген. Никола Жеков“ между ул. „Република“ – бул. „Рожен“.

За същия период от време се променя маршрутът на част от линиите на градския транспорт:

Трамвайна линия № 6 (в посока ж.к. „Обеля-2“): по маршрута до кръстовище бул. „Рожен“ – ул. „Илиянско шосе“, надясно по ул. „Илиянско шосе“ до ТМ обръщателно ухо „Хюндай България“, двупосочно.

За трамвайна линия № 6 се разкриват временни спирки в обръщателно ухо „Хюндай България“:

- с код 6238 „Хюндай България“ (крайна);

- с код 6239 „Хюндай България“ (начална).

Трамвайна линия № 6 ще обслужва всички съществуващи трамвайни спирки в променения участък от маршрута и временните спирки с кодове 6238 и 6239 „Хюндай България“.

За трамвайна линия № 6 се закриват спирките в отпадащия участък от маршрута.

Автобусна линия № 83 (в посока Хюндай България): по маршрута до кръстовище ул. „Христо Силянов“ – бул. „Ломско шосе“, по бул. „Ломско шосе“, по бул. „Рожен“, по ул. „Илиянско шосе“ и по маршрута до „Хюндай България“, двупосочно.

Автобусите от линия № 83 ще спират на всички съществуващи автобусни спирки в променения участък на маршрута, включително на спирки с кодове 2664 и 2674 „Бул. "Рожен“ (на ул. „Илиянско шосе“ за автобусни линии №№ 26 и 27) и спирка с код 2658 „Ул. "Христо Силянов“ (на ул. „Христо Силянов“ след бул. „Ломско шосе“ в посока ул. „Хан Кубрат“, за автобусна линия № 285).

Автобусна линия № 85 (в посока ж.к. „Връбница-2“): по маршрута до кръстовище бул. „Княгиня Мария-Луиза“ – бул. „Рожен“, по бул. „Рожен“ – по източната пътна връзка към кръговото кръстовище бул. „Рожен“ – бул. „Ломско шосе“, по бул. „Ломско шосе“, по ул. „Христо Силянов“,  по ул. „Ген. Никола Жеков“ и по маршрута до ж.к. „Връбница-2“, двупосочно.

Автобусите от линия № 85 ще спират на всички съществуващи автобусни спирки в променения участък на маршрута, с изключение на спирка с код 0329 „Бул. "Ломско шосе“ (на ул. „Христо Силянов“ преди бул. „Ломско шосе“ в посока ж.к. „Хаджи Димитър“).

Автобусна линия № 108 (в посока "Хюндай България"): по маршрута до кръстовище ул. „Бели Дунав“ – бул. „Ломско шосе“, по бул. „Ломско шосе“, по бул. „Рожен“, по ул. „Илиянско шосе“ и по маршрута до "Хюндай България", двупосочно.

Автобусите от линия № 108 ще спират на всички съществуващи автобусни спирки в променения участък на маршрута, включително на спирки с кодове 2664 и 2674 „Бул. "Рожен“ (на ул. „Илиянско шосе“ за автобусни линии №№ 26 и 27) и спирка с код 6215 „Бул. "Ломско шосе“ (на ул. „Бели Дунав“ преди бул. „Ломско шосе“ в посока "Хюндай България", за автобусна линия № 26).

За автобусните маршрути са закриват спирки:

- с кодове 1763 и 1764 „ПГХМБТ "Проф. П. Райков“, за автобусни линии №№ 83, 85 и 108;

- с код 0329 „Бул. "Ломско шосе“, за автобусна линия № 83.