Организация на движението за Почетния гвардейски караул на 6 април 2022 г.

От 11:30 до 12:30 часа на 06.04.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Съборна”. Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана и постове за контрол и регулиране на движението за посоченото време и места.