Организация на движението за отразяване на концерт в зала „България”

От 08:00 до 20:00 часа на 20.05.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент”, както следва:

- на ул. „Георги Бенковски” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Аксаков” – 4 (четири) паркоместа;

- на ул. „Аксаков” между ул. „Георги Бенковски” и ул. „Дякон Игнатий” – 2 (две) паркоместа.