Назад

Организация на движението за отразяване на концерт в зала „България” на 15.12.2018 г.

От 08:00 до 19:30 часа на 15.12.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието на ул. „Г. Бенковски“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“.