Организация на движението за основен ремонт по трамвайния релсов път на кръстовище бул. „Тодор Александров“ – бул. „Христо Ботев“

От 04.04.2022 г. се въвежда промяна в организацията на движението на столичния трамваен транспорт и съответните маршрутни разписания, както следва:
Трамвайна линия № 7: запазва се маршрутът на линия № 7 от ж.к. „Манастирски ливади" до метростанция „Хан Кубрат", с преминаване през бул. „Христо Ботев".
Създава се нова трамвайна линия № 27 с маршрут, който е по маршрута на трамвайна линия № 7 от ж.к. „Манастирски ливади" до площад „Македония", надясно по ул.„Алабин", по бул. „Витоша", по бул. „Кн. Мария-Луиза" до надлез „Надежда".
Трамвайна линия № 1: променя се маршрутът – от ж.к. „Иван Вазов" до площад „Македония", надясно по ул. „Алабин", по бул. „Витоша", по бул. „Княгиня Мария-Луиза" до Централна автогара с преминаване еднопосочно по ул. „Струга" и обратно по маршрута си. 
Електронните  карти (превозните документи) за пътуване, които са заредени за трамвайна линия № 7 ще са валидни и за трамвайна линия № 27 в участъците с общ маршрут до изтичане на срока на валидност.  За трамвайна линия № 1 ще са валидни за трамвайните линии, преминаващи по бул. „Христо Ботев“ в участъка пл. „Македония“ – пл. „Централна гара“ до изтичане срокът на валидност.