Организация на движението за организация на паркиране по ул. „Николай Ракитин“

От 08:00 часа до 15:00 часа на 03.11.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на ул. „Николай Ракитин“ в участъка между бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Лакатица“ – 22 (двадесет и два) броя паркоместа.