Организация на движението за извършване на товаро-разтоварни дейности

От 08:30 до 19:30 часа на 19.08.2022 г. и от 08:30 до 14:00 на 20.08.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на колите, обслужващи товаро-разтоварните дейности на ул. „Червена стена“ № 6 – 3 (три) паркоместа.