Организация на движението за извършване на товаро-разтоварни дейности


От 11:00 до 15:00 часа на 05.02.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на колите, обслужващи товаро-разтоварните дейности, на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 120.