Организация на движението за извършване на текущ ремонт и профилактика на трамваен релсов път и ККМ по ТМ линия № 6

Във връзка с извършване на ремонт на трамваен релсов път и контактно-кабелна мрежа се въвежда следната временна организация на движение на обществения транспорт, съответно:

  • за времето от 04:30 часа до 16:00 часа на 09.04.2022 год. (събота) трамвайна линия № 6 ще се движи от ж.к. „Иван Вазов“ до трамвайно обръщателно колело  „Връбница“. След 16:00 часа маршрутът се възстановява до ж.к. „Обеля 2“;
  • от 04:30 часа до 10:00 часа на 10.04.2022 г. (неделя): трамвайна линия № 6 ще се движи от ж.к. „Иван Вазов“ до трамвайно обръщателно колело „Хюндай България”;
  • от 10:00 часа до 16:00 часа на 10.04.2022 г. (неделя): трамвайна линия № 6 ще се движи от ж.к. „Иван Вазов“ до трамвайно обръщателно колело „Връбница“. След 16:00 часа маршрутът на линия № 6 се възстановява до ж.к. „Обеля 2“.