Организация на движението за извършване на снимки в клон на „Пощенска банка“

 

От 08:00 часа до 22:00 часа на 11.10.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ в крайна дясна лента на южното пътно платно на ул. „Шипченски проход“ в участъка между ул. „Николай Коперник“ и ул. „Елисавета Багряна“ – 10 (десет) броя паркоместа.