Организация на движението за извършване на ремонт и профилактика на трамваен релсов път по маршрута на линия № 6

На 22.10.2022 г. (събота) и 23.10.2022 г. (неделя) ще бъде извършен текущ ремонт по маршрута на трамвайна линия № 6 за време и на места, както следва:

 • на 22.10.2022 год. (събота) за времето от 08:00 часа до 16:00 часа – в участъка от трамвайно обръщателно колело „Връбница 1” до ж.к. „Обеля 2“.
 • на 23.10.2022 год. (неделя) за времето от 08:00 часа до 12:00 часа – в участъка от ул. „Бели Дунав” до ж.к. „Обеля 2“.
 • на 23.10.2022 год. (неделя) за времето от 12:00 часа до 16:00 часа – в участъка от трамвайно обръщателно колело „Връбница 1” до ж.к. „Обеля 2“.

Въвежда се следната временна организация на движение на обществения транспорт:

 • на 22.10.2022 год. (събота) за времето от 04:30 часа до 16:00 часа трамвайна линия № 6 ще се движи от ж.к. „Иван Вазов“ до трамвайно обръщателно колело „Връбница 1".
  След 16:00 часа движението ще се възстанови по постоянния маршрут до ж.к. „Обеля 2“.
 • на 23.10.2022 г. (неделя) за времето:
  ♦ от 04:30 часа до 12:00 часа
  трамвайна линия № 6 ще се движи от ж.к. „Иван Вазов“ до трамвайно обръщателно колело „Хюндай България”;
  ♦ от 12:00 часа до 16:00 часа трамвайна линия № 6 ще се движи от ж.к. „Иван Вазов“ до трамвайно обръщателно колело „Връбница 1;
  След 16:00 часа движението ще се възстанови по постоянния маршрут до ж.к. „Обеля 2“.