Организация на движението за изпълнение на възстановяване и обновяване на публичните пространства в централна градска част на град София – зона 2

 

До 20.10.2022 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва: по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в подзона 4.