Организация на движението за измиване с автоцистерна на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула

От 00:30 часа до 04:30 часа на 18.09.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в транспортен подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула.