Организация на движението за измиване с автоцистерна на пътно платно, тротоари, спирки на градския транспорт на транспортен подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула

 

 Забранява се влизането на пътни превозни средства, съответно:

-  От 00:30 часа до 04:30 часа на 16.04.2022 г. по западното пътно платно на транспортен подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула в посока бул. „Черни връх“;

- От 00:30 часа до 04:30 часа на 17.04.2022 г. по източното пътно платно на транспортен подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула в посока бул. „Цариградско шосе“.           

Тази организация на движението се налага поради дейности за измиване с автоцистерна на пътно платно, тротоари, спирки на градския транспорт на транспортния подлез.