Организация на движението за измиване на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от "Софийски oколовръстен път" до бул. „Д-р Г. М. Димитров“

От 00:30 часа до 04:30 часа на 07.11.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства първо по западното пътно платно, а след това по източното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от "Околовръстен път" до ул. „Проф. д-р Иван Странски“.

От 00:30 часа до 04:30 часа на 08.11.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства първо по източното пътно платно, а след това по западното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от ул. „Проф. д-р Иван Странски“ до бул. „Д-р Г. М. Димитров“.