Организация на движението за изместване на спирка на ул. „Илия Кутев“

До 30.09.2022 г. (включително) продължава да действа въведената организация на движение за изместване на спирката.