Организация на движението за изместване на спирка

 

Считано от 13.10.2022 г. ще се измести спирка с код 2198 „Ул. "Суходолски път" – по желание“, обслужваща автобусна линия № 42, съгласно одобрения Проект за организация на движението.