Организация на движението за изграждане на уличен водопровод в кв. „Враждебна“

От 27.04.2022 г. до 13.05.2022 г. ще бъде изместена автобусната спирка с код 2440 „Моста на р. Искър, кв. Враждебна“ на ул. „46-та“ за автобусни линии №№ 12 и 14 с 25 м към ул. „8-ма“.