Организация на движението за изграждане на сградно канализационно отклонение за жилищна сграда в район „Подуяне“

 

От 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Ангел войвода“ между ул. „Проф. Иван Шишманов“ и ул. „Гинци“.