Организация на движението за футболна среща на 12.03.2022 г. на Националния стадион „Васил Левски”

 

От 11:00 до 15:00 часа на  12.03.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, на североизточната страна на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 34 (тридесет и четири) броя паркоместа.