Организация на движението за церемония „Будител на годината“

От 08:30 до 20:30 часа на 29.10.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент” на ул. „Георг Вашингтон“ в участъка между бул. „Тодор Александров“ и ул. „Пиротска“ – 4 (четири) броя паркоместа.