Организация на движението за 6 и 7 септември Urban Creatures: Sofia Lights 2022

Във връзка с провеждането на Urban Creatures: Sofia Lights 2022 от 18.00 часа на 06.09.2022 г. до 01.00 часа на 07.09.2022 г., от 18.00 часа на 07.09.2022 г. до 01.00 часа на 08.09.2022 г. и от 18.00 часа на 08.09.2022 г. до 01.00 часа на 09.09.2022 г. се въвеждат промени в организацията на движение.  

Забраняват се престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга пред парк-музей „Врана“.

Забранява се влизането на пътни превозни средства по улицата между парк-музей „Врана“ и бул. „Цариградско шосе“, с изключение на колите на обществения транспорт и автомобилите обслужващи мероприятието.

Разрешава се престоят и паркирането на пътни превозни средства на крайна дясна лента на бул. „Цариградско шосе“, посока Център в участък 280 метра преди и 155 след входа на парк-музей „Врана“.