Организация на движението във връзка със снимки на филм

 

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

От 06:00 до 20:00 часа на 12.11.2022 г. на ул. „Св. Климент Охридски“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“ – 10 (десет) паркоместа.

От 07:00 до 21:00 часа на 12.11.2022 г. на ул. „Кракра“ между ул. „Оборище“ и ул. „Шипка“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

От 16:00 до 19:00 часа на 12.11.2022 г. на ул. „Оборище“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Кракра“ – 10 (десет) паркоместа.

От 17:00 часа на 14.11.2022 г. до 13:00 часа на 15.11.2022 г. на бул. „Джеймс Баучер“ между ул. „Петър Станчев“ и ул. „Златен рог“ – 20 (двадесет) паркоместа.

От 08:00 до 21:00 часа на 16.11.2022 г.:

- на ул. „Шипка“ между ул. „Св. Климент Охридски“ и ул. „Сан Стефано“ – 8 (осем) паркоместа;

- на ул. „Кракра“ между ул. „Оборище“ и ул. „Шипка“ – 10 (десет) паркоместа;

- на ул. „Св. Климент Охридски“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“ – 5 (пет) паркоместа;

- на северната дъга на паркинга на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „11-ти август“ и ул. „Дунав“ – 20 (двадесет) паркоместа.

От 17:00 часа на 16.11.2022 г. до 17:00 часа на 17.11.2022 г. на бул. „Джеймс Баучер“ между ул. „Св. Теодосии Търновски“ и ул. „Милин камък“ – 20 (двадесет) паркоместа.