Организация на движението във връзка със снимки на филм

 

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на „служебен абонамент“, както следва:

- От 08:30 до 13:00 часа на 06.07.2022 г. на ул. „Шипка“ между ул. „Кракра“ и ул. „Сан Стефано“ – 6 (шест) паркоместа.

- От 15:00 до 19:30 часа на 06.07.2022 г. на ул. „Мизия“ между ул. бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Янтра“ – 6 (шест) паркоместа.

- От 08:30 до 20:30 часа на 07.07.2022 г. на ул. „Оборище“ между ул. „Васил Априлов“ и ул. „Проф. Асен Златаров“ – 8 (осем) паркоместа.