Организация на движението във връзка със заснемане на рекламен клип на „Nike”

Забранява се престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 07:00 часа до 20:00 часа на 06.10.2022 г. на ул. „Св. Климент Охридски“ в участъка между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“ – 12 (дванадесет) броя паркоместа;

- От 07:00 часа до 20:00 часа на 06.10.2022 г. на локалното пътно платно на бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Кракра“ и ул. „Св. Климент Охридски“ – 5 (пет) броя паркоместа;

- От 06:00 часа до 19:00 часа на 06.10.2022 г. на ул. „6-ти септември“ в участъка между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Славянска“ – 10 (десет) броя паркоместа;

- От 06:00 часа до 20:00 часа на 06.10.2022 г. на ул. „Славянска“ пред Народен театър „Иван Вазов“ – 5  (пет)  броя паркоместа;

- От 06:00 часа до 20:00 часа на 06.10.2022 г. на ул. „Г. Бенковски“ в участъка между ул. „Славянска“ и ул. „Иван Вазов“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;

- От 06:00 часа до 19:00 часа на 07.10.2022 г. на ул. „Московска“ в участъка между ул. „Г. Бенковски“ и ул. „Будапеща“ – 10 (десет) броя паркоместа;

- От 06:00 часа до 20:00 часа на 07.10.2022 г. на ул. „Екзарх Йосиф“ в участъка между бул. “Кн. Мария-Луиза“ и ул. „Сердика“ – 20 (двадесет) броя паркоместа;

- От 06:00 часа до 19:00 часа на 07.10.2022 г. на ул. „Екзарх Йосиф“ в участъка между ул. „Сердика“ и ул. „Веслец“ – 5 (пет) броя паркоместа;

- От 07:00 часа до 19:00 часа на 07.10.2022 г. на ул. „Сердика“ в участъка между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“ – 5 (пет) броя паркоместа;

- От 07:00 часа до 19:00 часа на 07.10.2022 г. на ул. „Цар Симеон“ в участъка между ул. „Сердика“ и ул. „Веслец“ – 5 (пет) броя паркоместа;

- От 06:00 час до 20:00 часа на 07.10.2022 г. на бул. „Кн. Ал. Дондуков“ в участъка между ул. „Веслец“ и ул. „Бачо Киро“ – 5 (пет) броя паркоместа;

- От 06:00 часа до 20:00 часа на 07.10.2022 г. на ул. „Бачо Киро“ в участъка между бул. „Княз Ал. Дондуков“ и ул. „Искър“ – 20 (двадесет) броя паркоместа.

 

От 07:00 часа до 19:00 часа на 07.10.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум 2 (две) минути на час за заснемане на кадър, по два пъти на час (максимум 26 пъти за периода), както следва:

- По ул. „Екзарх Йосиф“ в участъка между ул. "Веслец“ и ул. „Сердика“;

- По ул. „Сердика“ в участъка между ул. "Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“;

- По ул. „Цар Симеон“ в участъка между ул. „Сердика“ и ул. „Веслец“.