Организация на движението във връзка със заснемане на филмова продукция

Забраняват се престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

  • От 22:00 часа на 05.05.2022 г. до 20:00 часа на 06.05.2022 г. на бул. „Петко Каравелов“ в участъка между ул. „Бяла черква“ и ул. „Янко Забунов“ – 50 (петдесет) броя паркоместа;
  • От 22:00 часа на 05.05.2022 г. до 20:00 часа на 06.05.2022 г. на бул. „Арсеналски“ в участъка между ул. „Богатица“ и ул. „Борис Пожаров“ – 20 (двадесет) броя паркоместа.