Организация на движението във връзка със заснемане на филм

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

От 07:00 до 19:00 часа на 22.11.2022 г. на паркинга зад хотел „Милениум“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

От 06:00 до 18:00 часа на 22.11.2022 г. на бул. „Витоша“ пред хотел „Милениум“ – 6 (шест) паркоместа.

• От 18:00 часа на 22.11.2022 г. до 18:00 часа на 23.11.2022 г.:

- на ул. „6-ти септември“ между ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Хан Крум“ – 10 (десет) паркоместа;

- на ул. „Хан Крум“ между ул. „6-ти септември“ и ул. „Струмица“ – 10 (десет) паркоместа;

- на бул. „Патриарх Евтимий“ между ул. „Данте“ и ул. „6-ти септември“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

• От 19:00 часа на 25.11.2022 г. до 19:00 часа на 26.11.2022 г.:

-  на бул. „Кн. Александър Дондуков“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „11-ти август“ – 15 (петнадесет) паркоместа;

- на ул. „Стара планина“ между бул. „Васил Левски“и ул. „11-ти август“ – 10 (десет) паркоместа.