Организация на движението във връзка със снимки на ТВ сериен филм

 

Забранява се престоят и паркирането извън местата в режим на „служебен абонамент“, както следва:

- От 10:00 часа до 15:00 часа на 09.05.2022 г. на ул. „Хан Аспарух” в участъка между бул. „Витоша“ и ул. „Христо Белчев“ –  6 (шест) броя паркоместа;

- От 20:00 часа до 22:00 часа на 09.05.2022 г. на ул. „Будапеща“ в участъка между ул. „Екзарх Йосиф“ и бул. „Кн. Ал. Дондуков“ – 6 (шест) броя паркоместа;

- От 11:00 часа до 14:00 часа на 12.05.2022 г. на бул. „Янко Сакъзов“ № 15 – 6 (шест) броя паркоместа;

- От 13:00 часа до 15:00 часа на 12.05.2022 г. на ул. „Аксаков“ при кръстовището с ул. „Г. Бенковски“ – 5 (пет) броя паркоместа;

- От 13:00 часа до 15:00 часа на 12.05.2022 г. на ул. „Г. Бенковски“ при кръстовището с ул. „Аксаков“ – 5 (пет) броя паркоместа;

- От 17:00 часа до 22:00 часа на ул. „Славянска“ в участъка между ул. „Г. Бенковски“ и ул. „Г. С. Раковски“ – 6 (шест) броя паркоместа;

- От 18:00 часа до 22:00 часа на пл. „Народно събрание“ 12 – 6 (шест) броя паркоместа.