Организация на движението във връзка със събитие на ул. „Никола Мирчев“

От 09:00 до 19:00 часа на 09.06.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в събитието на ул. “Никола Мирчев” в участъка между бул. “Драган Цанков” и ул. “Ф. Ж.-Кюри”.

Само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР от 11:00 до 16:00 часа на 09.06.2022 г. ще се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки по ул. “Никола Мирчев” в участъка между бул. “Драган Цанков” и ул. “Ф. Ж.-Кюри”.