Организация на движението във връзка с ремонтни дейности по тротоарите на ул. „Алабин“

Във връзка с ремонтни дейности  по тротоарите на ул. „Алабин“ между ул. „Княз Александър I“ и бул. „Витоша“ променя организацията на движение.

- От 23.05.2022 г. до 06.06.2022 г. се забранява престоят и паркирането от южната страна на ул. „Алабин“ между ул. „Княз Александър I“ и ул. „Граф Игнатиев“;

- От 07.06.2022 г. до 04.07.2022 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Алабин“ между ул. „Христо Белчев“ и бул. „Витоша“ с изключение на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.