Организация на движението във връзка с ремонт на ул. „Войнишко въстание“ в с. Владая

 

От 29.09.2022 г. до 30.09.2022 г. (включително) се забранява поетапно влизането на пътни превозни средства, както следва:

- през кръстовище ул. „Войнишко въстание“ – ул. „Суха Лешнца“ – ул. „Ела“ – ул. „Реката“;

- по ул. „Войнишко въстание“ между ул. „Реката“ и ул. „Любомир Миланов“;

-  по ул. „Войнишко въстание“ между ул. „Любомир Миланов“ и ул. „Буков дол“;

- по ул. „Войнишко въстание“ между ул. „Буков дол“ и ул. „Кайлъка“;

- през кръстовище ул. „Войнишко въстание“ – ул. „Кайлъка“ – ул. „Цар Симеон I“.