Организация на движението във връзка с ремонт на ул. „Първа българска армия“ от бул. „Илиянци“ до мост на река „Суходолска“

 

От 1.09.2022 г. до 30.11.2022 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Първа българска армия“ между бул. „Илиянци“ и мост на река „Суходолска“.

От 01.09.2022 г. до 30.11.2022 г. (включително) се въвежда следната временна организация на движението на градския транспорт:

Автобусите от автобусна линия № 100 ще се движат по маршрут както следва (в посока кв. „Бенковски“): от „Пътностроителна техника“ по действащия маршрут до кръстовище ул. „Първа българска армия“ - ул. „Каменоделска“, наляво по ул. „Каменоделска“, надясно по ул. „Грънчарска“, бул. „История славянобългарска“, по бул. „Илиянци“ и след кръстовището с ул. „Първа българска армия“ по маршрута двупосочно. Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки в променения участък на маршрута и на временна спирка с код 6465 „Централен гробищен парк“ на ул. „Градинарска“ на 40.00 метра от кръстовището с ул. „Заводска“ в посока Пътностроителна техника“.

Разкрива се временна автобусна линия № 202 с маршрут: от автостанция „Орландовци“ надясно по ул. „Първа българска армия“, по ул. „Мара Бунева“, по ул. „Железопътна“, по ул. „Петър Б. Величков“ до временната спирка с код 6324 „Ул. Нешо Бончев“ (крайна и начална), по ул. „Нешо Бончев“, по ул. „Първа българска армия“, по ул. „Кестен“ до автостанция „Орландовци“.

Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки по маршрута и на временните спирки в посока ул. „Нешо Бончев“:

  • с код 6233 „Ул. Ком“ на ул. „Петър Б. Величков“ след ул. „Ком“;
  • с код 6324“ „Ул. Нешо Бончев“ – крайна и начална, на ул. „Петър Б. Величков“ преди ул. „Нешо Бончев“.

В посока автостанция „Орландовци“ автобусите ще спират на възстановените автобусни спирки по ул. „Първа българска армия“ както следва:

  • с код 2176 „Ул. Снежник“;
  • с код 2600 „Ул. Ком“;
  • с код 0883 „Кв. Орландовци“.

В посока автостанция „Орландовци“ за линията се закриват спирки:

  • временна с код 6325 „Ул. Мелодия“ на ул. „Кирил Пърличев“;
  • временна с код 6326 „Ул. Локорска“ на ул. „Кирил Пърличев“;
  • с код 0884 „Кв. Орландовци“ на ул. „Мара Бунева“.