Организация на движението във връзка с реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“

От 23.02.2022 г. до 30.04.2022 г. (включително) се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по южното пътно платно на пл. „Възраждане“ в участъка от ул. „Марко Балабанов“ до бул. „Христо Ботев“.