Организация на движението във връзка с провеждането на културни събития на ул. „Триадица“ № 5

От 16:00 до 22:00 часа на 14.05.2022 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Триадица“ между ул. „Веслец“ и ул. „Сердика“.