Организация на движението във връзка с провеждането на футболна среща на 04.04.2022 г. на Националния стадион „Васил Левски”

От 18:30 до 22:00 часа на 04.04.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на североизточната страна на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 34 (тридесет и четири) броя паркоместа.