Организация на движението във връзка с провеждането на „Алея на книгата“

 

От 08.00 до 24.00 часа на 29.08.2022 г., от 00.00 до 19.30 часа на 30.08.2022 г. и от 08.00 до 19.30 часа на 14.09.2022 г.  се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите обслужващи монтажа и демонтажа на съоръженията и извън местата в режим на „служебен абонамент”, както следва:

- на ул. „Неофит Рилски” между бул. „Витоша” и ул. „Христо Белчев”, в частта до бул. „Витоша” – 4 /четири/ паркоместа;

- на бул. „Патриарх Евтимий“ между бул. „Витоша“ и ул. „Цар Асен I“, в близост до бул. „Витоша“ – 2 /две/ паркоместа.