Организация на движението във връзка с провеждане на “София Прайд“

От 07:00 часа до приключване на мероприятието на 18.06.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието, на северозападния тротоар на ул. „Ген. Гурко“ пред входа на парк „Княжеска градина“ – 20 (двадесет) броя паркоместа.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението за горепосоченото време и места.