Организация на движението във връзка с провеждане на протест за подкрепа на пътно-строителния бранш в страната

От 08:00 часа до 18:00 часа на 27.07.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на бул. „Княз Александър Дондуков“ в участъка между бул. „Васил Левски“ и ул. „Георги С. Раковски“ с изключение на автобусите, превозващи участниците в мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението за горепосоченото време и място.