Организация на движението във връзка с провеждане на концерт „Солидарност с Украйна в Деня на Земята“ на 27.03.2022 г.

От 01:00 до 24:00 часа на 27.03.2022 г.  се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга на пл. „Кн. Александър I“. От 15:00 до 21:00 часа на 27.03.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“ между ул.„Г. С. Раковски“ и пл. „Независимост“, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР. Столична дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища.