Организация на движението във връзка с провеждане на футболна среща на Национален стадион „Васил Левски”

От 13.30 до 21.00 часа на  18.07.2022 г.  се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, на североизточната страна на моста пред Национален стадион „Васил Левски” – 20 (двадесет) броя паркоместа.