Организация на движението във връзка с провеждане на футболна среща на 16.10.2022 г. на Националния стадион „Васил Левски”

 

От 16:00 часа до 23:00 часа на 16.10.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на югозападната страна на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 15 (петнадесет) броя паркоместа.