Организация на движението във връзка с протест за подкрепа на пътностроителния бранш в страната

От 00:00 часа до приключване на мероприятието на 13.04.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства в източната част на паркинга на пл. „Кн. Александър I“ (от страната ул. „Дякон Игнатий“) с изключение на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ – 45 (четиридесет и пет) бр. паркоместа.