Организация на движението във връзка с основния ремонт на ул. „Първа българска армия“ от бул. „Илиянци“ до моста на река Суходолска

От 11.05.2022 г. до 31.08.2022 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Първа българска армия“ между бул. „Илиянци“ и моста на река Суходолска.
От 11.05.2022 г. до 31.08.2022 г. автобусите от  линия № 100 ще се движат по маршрут, както следва: (в посока кв. „Бенковски“): от „Пътностроителна техника“ по действащия маршрут до кръстовище ул. „Първа българска армия“ – ул. „Каменоделска“, наляво по ул. „Каменоделска“, надясно по ул. „Грънчарска“, бул. „История славянобългарска“, надясно по бул. „Илиянци“ и след кръстовището с ул. „Първа българска армия“ по маршрута двупосочно.
Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки в променения участък на маршрута и на временна спирка с код 6465 „Централен гробищен парк“ на ул. „Градинарска“ на 40,00 метра след кръстовището с ул. „Заводска“ в посока "Пътностроителна техника“.
Разкривава се временна автобусна линия № 202 с маршрут: от автостанция „Орландовци“ надясно по ул. „Първа българска армия“, надясно по ул. „Мара Бунева“, наляво по ул. „Железопътна“, наляво по ул. „Петър Б. Величков“ до временната спирка с код 6324 „Ул. "Нешо Бончев“ (крайна и начална), наляво по ул. „Нешо Бончев“ до ул. „Първа българска армия“, наляво по ул. „Първа българска армия“ до ул. „Кестен“ и наляво по ул. „Кестен“ до автостанция „Орландовци“.
Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки по маршрута и на временните спирки в посока ул. „Нешо Бончев“:
- с код 6233 „Ул. "Ком“ на ул. „Петър Б. Величков“ след ул. „Ком“;
- с код 6324“ „Ул. "Нешо Бончев“ – крайна и начална, на ул. „Петър Б. Величков“ преди ул. „Нешо Бончев“;
В посока автостанция „Орландовци“ автобусите ще спират на възстановените автобусни спирки по ул. „Първа българска армия“, както следва:
- с код 2176 „Ул. "Снежник“;
- с код 2600 „Ул. "Ком“;
- с код 0883 „Кв. "Орландовци“.
В посока автостанция „Орландовци“ за линията се закриват спирки:
- временна с код 6325 „Ул. "Мелодия“ на ул. „Кирил Пърличев“;
- временна с код 6326 „Ул. "Локорска“ на ул. „Кирил Пърличев“;
- с код 0884 „Кв. "Орландовци“ на ул. „Мара Бунева“.